Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Jiné dimenze / k výstavě Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění

Július Koller, Pohár čistej vody, 1964, sklo, 9 x 4,5 cm. Foto Galéria mesta Bratislavy

termín
16. 3. 2019(13:00–18:00)

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

termín
16. 3. 2019
13:00–18:00

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění

 

Během programů se necháme inspirovat prezentovanou tvorbou jednotlivých autorů. Díky obrovské šíři tohoto inspiračního zdroje budeme realizovat řadu výtvarných experimentů, propojujících jazykový a obrazový systém ve vizuální sdělení. Využijeme široké spektrum výtvarných technik a přístupů – od kresby, malby, koláže a prostorové tvorby až k editaci textů, reinterpretaci map a zapojení nových médií a digitálních obrazů. Ve výtvarných workshopech se postupně budeme zabývat čtyřmi tematickými okruhy výstavy. Účastníci budou moci skrze vlastní tvorbu proniknout do specifičnosti konceptuálního a postkonceptuálního umění a uvědomit si tak hodnotu převahy obsahové stránky nad estetickou.