Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Monochromní malba / k výstavě Group Therapy

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Group Therapy

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní výtvarné dílny budou reagovat na dialog mezi dvěma sbírkami uměleckých děl – Art Collection Telekom a Galerie hlavního města Prahy. Během tvůrčích reflexí se zaměříme na různé výtvarné přístupy, inspirované prezentovanými autory a jejich díly.

První série workshopů s názvem Dialogy v obrazech bude tematicky zaměřena na současné existenciální otázky, na souvislosti mezilidských vztahů a jejich proměny. Výtvarná práce se bude soustředit na kreslířské a malířské médium.

Druhá řada výtvarných dílen pod názvem Monochromní malba se bude věnovat výtvarnému projevu jednou barvou, která se stane nástrojem pro vyjádření emocí, individuálních postojů pro chápání reality a také uměleckou konfrontací.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.