Bio Troja

Centrum pro kompostování kultury BIO TROJA vzniklo v komplexu Zámku Troja s rozlehlou zahradou v bezprostředním okolí Vltavy, Botanické a Zoologické zahrady. Nabízí prostor pro místní i mezinárodní dialogy odborníků i laiků a je určeno také pro místní občanskou komunitu zajímající se o propojení výtvarného umění, hudby, přírodních a humanitních věd a ekologie. Galerie hlavního města Prahy zde vytvořila inovativní platformu spolupráce s veřejností i s různými organizacemi a jednotlivci jako další podnět k aktivnímu uvažování o životním prostředí, přírodě a klimatu.

Inspirací pro podtitul projektu jsou procesy, které popisujeme obecně jako kvašení, fermentaci. Kvašení a kompostování je nejen chemický a fyzikální proces, ale i společenská, kulturní kvalita. Fermentace je důležitou součástí procesů v přírodě, a v metaforické rovině lze říci, že i ve společnosti. Organické látky se působením mikrobiálních enzymů (fermentů), hub a lišejníků postupně proměňují na další prvky a stávají se tak základem pro vznik nových forem života.