Bio Troja

Počátkem roku 2020 jsme navrhli koncepci dlouhodobého projektu s názvem BIO TROJA a podtitulem místo pro kompostování kultury. Byla to reakce na aktuální situaci životního prostředí a projev vědomí o zhoršující se ekologické situaci a krizi klimatu. Trojský zámek, jeho rozlehlé zahrady a blízké okolí bychom chtěli využít jako prostor (laboratoř), který by pro svou polohu v krajině i díky společenským a kulturním kontextům, jež jsou s ním provázány, představoval ideální místo pro setkávání a spolupráci odborníků i laiků z oblastí výtvarného umění, hudby, vědy, botaniky, antropologie nebo ekologie.