Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Keramická tvorba

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžerii

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny reagují na sochařské aspekty historického objektu Zámku Troja a na vizuální motivy ze zahrady. Z exteriéru zámku to jsou například dekorativní terakotové vázy, které zdobí parapety jižní i východní strany velké terasy, schodiště v nádvoří zámku nebo kamenná kašna s figurálními motivy. Tématem výtvarných dílen se stane keramická tvorba, kdy se zaměříme na práci s hlínou jako na spojení přírodního a výtvarného řádu. Pro tvorbu keramického výrobku je zapotřebí se účastnit dvou na sebe navazujících workshopů.

Výtvarná dílna pod názvem Keramická tvorba bude rozdělena na dvě stanoviště. Účastníci se zaměří buď na práci u hrnčířského kruhu se záměrem vytvořit jednoduchý typ nádoby, nebo na modelování hlíny z volné ruky.

Na tvořivou práci s hlínou bude navazovat workshop pod názvem Dekorování keramiky. Vypálené výrobky z keramické hlíny budeme následně upravovat barvou. Během výtvarného procesu se zaměříme na různorodé způsoby dekorování (natírání oxidů, možnosti glazurních barev nebo malba engobami). Během procesu keramické tvorby se seznámíme s jednotlivými fázemi, jako jsou modelování, sušení a vypalování.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.