Dům Františka Bílka v Chýnově

Chýnovská „chaloupka“ byla prvním vlastním obydlím Františka Bílka (1872–1941), které si vystavěl roku 1898 na odlehlém pozemku svých rodičů. Po osudovém konfliktu s J. V. Myslbekem (1892) se umělec na několik let vrátil do Chýnova, kde vytvořil svá stěžejní raná díla včetně velkého Krucifixu (1896–1901). Prostředí rodného města a okolní přírody formovalo jeho specifický mystický projev mísící náboženské myšlenky s obdivem k přírodě.

Stavba vznikla podle Bílkova vlastního projektu a díky finanční pomoci malířky Heleny Emingerové zprostředkované Zdenkou Braunerovou, jež tehdy mladého sochaře významně podporovala. Okamžitá publicita, které se chýnovské novostavbě dostalo na stránkách dobových časopisů, vyvolala nebývalý zájem pražských umělců a intelektuálů o Bílkovo originální refugium, osobnost i tvorbu. Ve svém důsledku způsobila jeho následné docenění domácím uměleckým světem.

Stroze kubickou hmotu obdélné budovy romantizuje výrazně přesahující mansardová střecha, tmavé prvky dřevěných štítů, vnějších schodů, pavlače a středového věžovitého altánu s vyhlídkou do zahrady. S režným zdivem neomítané fasády kontrastují ve světlém štuku provedená okenní ostění a reliéfy. Biblicko-kosmologické nápisy a přírodní náměty lemující okna a dveře doplňují trojici figurálních kompozic symbolicky alegorizujících jednotlivá údobí lidského života: mládí (Jsme přikryti), dospělost (Země nám mluví) a stáří (Náš skon).

Stejně jako mladší pražská vila osahuje levá polovina chýnovské stavby vysoký sochařský ateliér, pravá pak původní obydlí sestávající v obou podlažích z chodby a dvojice obytných místností. Poté, co Bílek natrvalo přesídlil do Prahy, sloužila chýnovská „chaloupka“ jeho rodině jako oblíbené letní sídlo. Sochař tu strávil poslední měsíce svého života. Pochován byl na zdejším hřbitově, na kterém lze kromě jeho impozantního vlastního hrobu (Modlitba nad hroby) obdivovat též další pozoruhodné náhrobky vytvořené přímo Bílkem i řadou jeho chýnovských následovníků

V chýnovském Bílkově domě jsou vystavena především umělcova díla s husitskou tématikou (včetně modelu Husova pomníku v Táboře) a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek. Objekt je od roku 1990 ve správě Galerie hlavního města Prahy – stejně jako pražská Bílkova vila, kde lze navštívit hlavní expozici věnovanou umělcově tvorbě.

Dům Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
Dům Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
Dům Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
Dům Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
reliéf na Domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
reliéf na Domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
reliéf na Domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
reliéf na Domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Oto Palán
pohled do expozice v domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Lukáš Kliment
pohled do expozice v domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Lukáš Kliment
pohled do expozice v domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Lukáš Kliment
pohled do expozice v domě Františka Bílka v Chýnově. Foto Lukáš Kliment

Info

Adresa
Dům Františka Bílka v Chýnově
Údolní 133
391 55 Chýnov u Tábora
Mapa

Budova nemá bezbariérový přístup.

Venkovní poznávací hra Skryté příběhy: Bílkovo vidění.
Návod ke hře ke stažení zde.

Stáhněte si audioprůvodce rodným domem Františka Bílkachýnovským hřbitovem s jeho díly. Průvodce s komentářem kurátora Martina Krummholze je v českém a anglickém jazyce a je ke stažení zdarma.

Otevřeno
29. 3. – 1. 4. 2024, 10–12 h, 13–17 h
2. 4. – 30. 4. 2024 pouze víkendy so-ne 10–12 h, 13–17 h

1. 5. – 3. 11. 2024
út-ne 10–12 h, 13–17 h

Od 1. 11. 2023 do 28. 3. 2024 návštěva možná pouze po telefonické domluvě na T (+420) 775 204 388

Kontakt
T (+420) 381 297 230 (pokladna)
E ghmp@ghmp.cz

T (+420) 775 204 388 (správce)

Vstupné

  • 50 Kč plné
  • 30 Kč snížené / žáci a studenti 11–26 let; držitelé mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC, držitelé mezinárodního identifikačního průkazu učitele ITIC, držitelé Karty mládeže EYCA
  • 20 Kč / senioři 65+; školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
  • 5 Kč / děti 6–10 let
  • zdarma / děti do 6 let; GHMP Member / GHMP Member Plus; GHMP Patron; držitelé karty ICOM a AMG, žáci škol s výtvarným zaměřením – studenti SŠ a VŠ s uměleckým a uměnovědným zaměřením, pedagogové škol s uměleckým a uměnovědným zaměřením (ŽŠ, SŠ, VŠ), pracovníci galerií a muzeí ČR, členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (UHS) po předložení průkazu; pracovníci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a členové Asociace výtvarných pedagogů; držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P; pedagogický doprovod školních skupin o min. 10 osobách; certifikovaní průvodci PCT (PIS) – pouze v doprovodu skupiny min. 10 osob; novináři
  • sleva 20 % / skupiny nad 20 lidí (před neohlášenými skupinami nad 20 lidí má přednost oficiální program GHMP, skupinu lze ohlásit na emailu vzdelavani@ghmp.cz; vybraní partneři galerie: členové Uměleckého klubu Ars Auro Prior, členové spolku Skutek, vlastníci vstupenky z divadla Minor, vlastníci vstupenky z Divadla v Dlouhé, držitelé zážitkové karty Toulavka, držitelé karty Lítačka, zaměstnanci Městské policie Praha, držitelé karty předplatitele časopisu Dějiny a současnost a Art & Antiques