Sobotní výtvarný workshop: Vizuální a akustické experimenty / v rámci festivalu Open House Praha

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

  • zdarma v rámci festivalu Open House Praha
  • zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Album zpomalených obrazů

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Workshop bude realizován na principu otevřeného ateliéru. Návštěvníci budou moci tvořit na několika kreativních stanovištích, které budou formálně i obsahově inspirovány výstavou Album zpomalených obrazů / Skladby a výtvarná díla z cyklu Nejisté situace v Zámku Troja. Během workshopu bude možnost vytvořit si prostřednictvím různých výtvarných, experimentálních a kombinovaných technik (animace, malby, kresby, koláže, frotáže a otisků) vlastní výtvarnou partituru, kterou bude možné na místě živě ozvučit pomocí připravených snímačů zvuků, sampleru či reálných nástrojů. K ozvučení budeme využívat zvuky přírodních i industriálních objektů a materiálů. K dispozici bude i projekce již vytvořené animace, vhodná k momentálnímu zvučení. Workshop je připraven ve spolupráci s umělci a hudebníky Davidem Kolovratníkem a Džianem Babanem.

Přijít a odejít lze kdykoliv ve vymezeném čase.