Sobotní výtvarný workshop: Sochy Karlova mostu

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Kontakt
Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Sobotní workshop bude inspirován nedalekým Karlovým mostem a jeho sochami, které jsou ve správě GHMP. Součástí workshopu bude dokreslování reprodukcí soch (změny kontextů, zasazení do nového prostředí, doplnění atributů současné doby, hledání paralel k současné době, hry s detaily a prvky humoru). Dále bude v rámci workshopu probíhat focení tzv. „živých soch“, kdy se návštěvníci budou snažit napodobit vybrané sochy a sousoší z Karlova mostu a s využitím jednoduchých kostýmů se do nich stylizovat. Díky využití tzv. „klíčovacího pozadí“ následně umístíme fotografie těchto „živých soch“ přímo do reprodukcí fotografií z Karlova mostu na jejich původní místo – v grafických programech si ukážeme jednoduché techniky manipulace s obrazem.

Workshop rozvíjí mediální gramotnost a kritické myšlení.