Italská stopa / přednáška Aleny Pomajzlové k výstavě Nové realismy

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma se vstupenkou na výstavu

Související výstavy
Nové realismy

Pro německý magický realismus začátku 20. let byla impulsem mimo jiné i metafyzická malba Giorgia de Chirico objevující nové vztahy mezi věcmi umístěnými v nehybném prostoru a zastaveném čase. Jaký vztah byl k tomuto výtvarnému projevu, tradičně obrácenému k Francii, u nás? Lze vysledovat nějaké přímé nebo zprostředkované stopy metafyzické malby i u českých malířů ve dvacátých a třicátých letech 20. století? Téma přednášky se zaměří na tuto spíše opomíjenou oblast českého umění.