Struktura a otisk / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k zahradám Zámku Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne prohlídka monumentálního schodiště s názvem Tartar, zdobeného plastikami Georga a Paula Hermannových. Jednotlivé sochy a dekory se nám stanou inspirací k vlastní výtvarné práci. Pro tvoření bude připraveno modelování z keramické hlíny, věnovat se budeme strukturám a otiskům jednotlivých materiálů (např. kámen, krajka, přírodniny). V navazující výtvarné dílně budeme pokračovat dekorováním vzniklé keramiky, ve vlastnímu dekorování využijeme rostlinné náměty.

Výtvarná tvorba bude probíhat v příjemném prostředí Eko-ateliéru GHMP a v zahradě Zámku Troja.