Neue Sachlichkeit: krátké dějiny (ne)hudebního pojmu / přednáška Lubomíra Spurného k výstavě Nové realismy

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma se vstupenkou na výstavu

Související výstavy
Nové realismy

Přednáška je zaměřena na reflexi termínu Neue Sachlichkeit v kontextu středoevropské hudební kultury se zvýšeným důrazem na německou jazykovou oblast. Jeho význam pro hudbu je dokumentován krátkými dějinami jeho užívání v průniku s jinými stylovými termíny, jako např. expresionismus či neoklasicismus.

Neue Sachlichkeit se během 20. let minulého století stala v Německu užívanou vinětou pro nový životní styl spojovaný s technizací všedního dne, racionalizací práce, změnami mužských a ženských rolí, rozšíření nových technických médií a amerikanizaci zábavné kultury. Ze stylového označení se stal během krátké doby běžně užívaný pojem, jenž měl vyjadřovat ducha přítomné doby.