Malba hlínou / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k budově Zámek Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu budou návštěvníci seznámeni s historií stavby zámku. Výtvarná dílna bude mít podobu experimentu, během kterého se účastníci budou věnovat malbě keramickou hlínou a zjednodušené technice sgrafito. Při malbě hlínou bude využita hliněná barva, kterou si návštěvníci sami připraví, připravena bude hliněná barva v různé konzistenci. Společně budeme zkoumat její specifické vlastnosti a vlastní využití při samotné tvorbě. V další části výtvarného workshopu bude pro návštěvníky k dispozici jednoduchá technika sgrafito, na připravený hliněný podklad budou vyrývány rostlinné motivy.

Výtvarná tvorba bude probíhat v Eko-ateliéru GHMP a v zahradách Zámku Troja.