Dům U Kamenného zvonu

Podle posledních stavebně-historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla.

Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu. Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze.

Hlavní dominantu průčelí bohatě zdobeného gotickými architektonickými prvky tvořila plastická figurální výzdoba. Její ikonografický program oslavoval ideu království a panovnickou rodinu – v této souvislosti vznikla domněnka, že stavebníkem byl někdo z okruhu královského dvora. Typické domovní znamení umístili na nároží budovy v 16. století. Po roce 1685 a v 18. století proběhly barokní úpravy budovy. Náročné rekonstrukci domu U Kamenného zvonu, při které byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně-historický průzkum.

Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt Galerii hlavního města Prahy, které slouží jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. V objektu je otevřena prodejna knih a katalogů a ve spodní zadní části objektu je umístěna kavárna caffee U Zvonu.

Dům U Kamenného zvonu. Foto Studio Flusser
Dům U Kamenného zvonu. Foto Studio Flusser
Dům U Kamenného zvonu. Foto Studio Flusser
Dům U Kamenného zvonu. Foto Studio Flusser
Dům U Kamenného zvonu, gotická kaple. Foto Tomáš Rasl
Dům U Kamenného zvonu, gotická kaple. Foto Tomáš Rasl
Dům U Kamenného zvonu. Foto Tomáš Rasl
Dům U Kamenného zvonu. Foto Tomáš Rasl
Dům U Kamenného zvonu. Foto Studio Flusser
Dům U Kamenného zvonu. Foto Studio Flusser
Dům U Kamenného zvonu na Staroměstrském náměstí. Dobové foto
Dům U Kamenného zvonu na Staroměstrském náměstí. Dobové foto

Info

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Budova nemá bezbariérový přístup.

Otevřeno
v době konání výstavy
út–ne 10–20 h

Původní gotická kaple je volně přístupná.
Koncertní sál se nachází ve 3. patře objektu.

Dostupnost
metro A (Staroměstská, Můstek)
tram. č. 2, 17, 18 (Staroměstská)

Kontakt
T (+420) 224 828 245 (pokladna)
E ghmp@ghmp.cz

Vstupné

  • 200 Kč plné / dospělí
  • 90 Kč snížené / žáci a studenti 11–26 let, senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
  • 50 Kč snížené / děti 6–10 let
  • 450 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
  • zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P; držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Bookshop Cafe