Čítárna

V příjemném prostředí unikátní architektury secesně-symbolistní Bílkovy vily nabízí školám a odborné i široké veřejnosti možnost studia uměnovědné literatury, rozsáhlého spektra katalogů k výstavám GHMP i časopisů vztahujících se k výtvarnému umění. Základ fondu knihovny tvoří katalogy a publikace reflektující tvorbu umělců, kteří mají přímé zastoupení ve sbírkách GHMP, popřípadě autorů, kterým galerie uspořádala výstavu a vydala katalog.

Čítárna ve svém archívu disponuje také rozsáhlým souborem časopisů o výtvarném umění, designu a architektuře, které odebírala v letech 1985–2015. Část z nich dnes už nevychází. Jedná se o periodika: Ateliér, Umělec, Architekt, Stavba, Zlatý řez, Revolver revue, Kritická příloha, Umění, Labyrint, Umění a řemesla, Analogon, DetailVýtvarné umění. Přímo v čítárně je fyzicky přes 1 400 titulů. V celkovém součtu je však čtenářům k dispozici cca 5 800 knižních publikací a časopisů (příruční knihovny odborných oddělení, archiv časopisů, externí sklad knih). Fond se neustále rozrůstá i díky katalogům GHMP nebo nákupům nových knih.

V souvislosti s umístěním v Bílkově vile je část fondu čítárny věnována osobnosti Františka Bílka. Kromě studovny je na vyžádání zpřístupněna specializovaná badatelna. Seznam dostupných knih a publikací je k dispozici v čítárně i zde v Excelu, nebo ve formátu pdf. Část knih je umístěna v externím skladu mimo objekt Bílkovy vily, proto v případě zájmu o konkrétní knihu k prezenčnímu studiu doporučujeme objednat si ji nejpozději 48 hodin předem na uvedených kontaktech, které lze využít i ke zjištění dostupnosti publikace. Konkrétní objednávky se vyřizují elektronickou poštou a čtenáři budou co nejdříve informováni o zajištění publikace prostřednictvím výzvy od knihovnice.

Díky blízkosti zastávek MHD (Chotkovy sady, Královský letohrádek, Hradčanská) je čítárna snadno dostupná.

Fotogalerie z edukačních programů