Sobotní výtvarný workshop: Nekonečnost imaginace v magickém realismu / k výstavě Nové realismy

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Nové realismy

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů zprostředkujeme návštěvníkům interaktivní a kreativní formou výstavu, která představí moderní realistické přístupy ve výtvarném umění a fotografii v letech 1918–1945. Vysvětlíme si, co znamená pojem nové moderní realismy i jaké oblasti tvorby pod něj spadají. Zdrojem inspirace se nám stanou vystavená díla umělců a umělkyň, jejichž jedním z hlavních cílů bylo zachycování tehdejšího moderního života a jeho proměn, v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Zaměříme se na problematiku manipulovaného obrazu, dezinformací, propagandy, reality vs. fikce a další témat. Prostřednictvím individuální interakce s díly a jejich následné interpretace a diskuze budeme konfrontovat a komparovat mnoho úhlů pohledu účastníků programu na jednotlivá konkrétní díla.  V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik, jako je kresba a malba portrétu či zátiší, také prostorovou tvorbu, i širokou škálu experimentálních přístupů a kombinovaných technik. V rámci využití nových médií si vyzkoušíme digitální kresbu a malbu či rozličné manipulace s obrazem a fotografiemi v grafických programech na iPadech.

Workshopy budou rozvíjet vizuální, informační a mediální gramotnost a podporovat kreativní a kritické myšlení.