Nominace na Nejkrásnější českou knihu roku

V soutěži NKČR 2024 jsme byli nominováni hned ve dvou kategoriích: s publikací Život sochy v Praze Marie Foltýnové v kategorii Knihy o výtvarném umění a s publikací Myslet filmem Sandry Baborovské v kategorii Katalogy.

Život sochy v Praze
Editorka: Marie Foltýnová
Texty: Jakub Ďoubal, Marie Foltýnová, Magdalena Kracík Štorkánová
Rozhovory: Ivan Houska, Petr Skalický, Andrej Šumbera
Ilustrace: Magdalena Rutová
Grafický design: Jan Čumlivski
Galerie hlavního města Prahy pečuje o nejvýznamnější pomníky, sochy a sousoší v Praze. Většina historických soch či pomníků jsou kulturní nemovité památky a k jejich údržbě, konzervaci či restaurování se musí přistupovat citlivě s ohledem na jejich památkovou hodnotu. Pro různé materiály je třeba používat specifické techniky nebo technologie, s citem a rozmyslem využívat i ty nejmodernější postupy nebo prostředky. Protichůdné názory veřejnosti na rychlost, kvalitu nebo míru restaurování veřejných plastik vycházejí z představy, že po restaurování by umělecké dílo mělo být „čisté“. Živá praxe správy veřejné plastiky s sebou přináší historky úsměvné, rozčilující i ty k vysloveně k pláči.

Myslet filmem
Editoři: Jiří Anger, Sandra Baborovská
Texty: Jiří Anger, Sandra Baborovská, Georges Didi-Huberman, Sergej Ejzenštejn, Noemi Purkrábková, Ondřej Vavrečka
Grafický design: Anymade Studio
Film je „forma, která myslí,“ poznamenal již režisér Jean-Luc Godard. Skladba obrazů a zvuků dokáže formulovat určité ideje, ale také reflektovat materiální, formální a narativní prvky, jež filmové médium utvářejí. Přežívá však myšlení filmem i v době digitální a postfilmové? Projekt Myslet filmem se zaměřuje na způsoby, jakými současné audiovizuální umění filmovou řeč nejen posouvá, nýbrž i navrací k jejím kořenům.

Více informací o publikacích