Kontakty

Sídlo a fakturační adresa
Galerie hlavního města Prahy
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1
IČO: 00064416
DIČ: CZ00064416

PhDr. Magdalena Juříková – ředitelka GHMP

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Tereza Žemlíková
Sekretariát ředitelky GHMP – Recepce
T (+420) 725 421 792
E tereza.zemlikova@ghmp.cz

Tomáš Roček
IT správce, spisová služba
T (+420) 607 035 812
E tomas.rocek@ghmp.cz

Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Ing. Jana Smrčková
vedoucí, PR a Marketing
T (+420) 778 710 688
E jana.smrckova@ghmp.cz

Bc. Tereza Markupová, MA
Office Manager
T (+420) 725 867 661
E tereza.markupova@ghmp.cz

MA. Eva Šuhájková
PR a doprovodné programy
T (+420) 778 724 588
E eva.suhajkova@ghmp.cz

Mgr. Kristýna Terrones Černá
Produkce publikační činnosti, distribuce
T (+420) 725 033 193
E kristyna.cerna@ghmp.cz

Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D.
redakce textů
T (+420) 776 540 370
E ondrej.krochmalny@ghmp.cz

ThLic. Petr Vizina
šéfredaktor časopisu Qartal
E petr.vizina@ghmp.cz

ODBORNÁ ČINNOST

Mgr. Helena Musilová, Ph.D.
náměstkyně pro odbornou činnost, vedoucí oddělení sbírek
T (+420) 606 795 871
E helena.musilova@ghmp.cz

Oddělení sbírek

Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1

Dana Haltufová
asistentka, výpůjčky, reprodukce
T (+420) 725 447 248
E dana.haltufova@ghmp.cz

Mgr. Jitka Hlaváčková, Ph.D.
kurátorka sbírky fotografie a nových médií
T (+420) 603 570 722
E jitka.hlavackova@ghmp.cz

Mgr. Sandra Baborovská, Ph.D.
kurátorka sbírky malby
T (+420) 725 867 659
E sandra.baborovska@ghmp.cz

Mgr. Katarína Garčárová
registrátorka
T (+420) 607 053 057
E katarina.garcarova@ghmp.cz

MgA. Karla Hlaváčková
kurátorka výstavních projektů
T (+420) 725 867 682
E karla.hlavackova@ghmp.cz

MgA. Martin Netočný
kurátor sbírky plastiky
T (+420) 724 906 197
E martin.netocny@ghmp.cz

Centrum Františka Bílka

Mickiewiczova 233/1, 160 00 Praha 6

Mgr. Helena Musilová, Ph.D.
T (+420) 606 795 871
E helena.musilova@ghmp.cz

Oddělení správy veřejné plastiky

Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.
vedoucí
T (+420) 725 421 806
E marie.foltynova@ghmp.cz

MgA. Agáta Hošnová
PR & Marketing Manažerka programu Umění pro město
T (+420) 604 814 732
E agata.hosnova@ghmp.cz

Bc. Anna Provazník Gümplová
asistentka programu Umění pro město
T (+420) 608 943 528
E anna.gumplova@ghmp.cz

Martina Vidnerová
asistentka oddělení správy veřejné plastiky
T (+420) 776 540 496
E martina.vidnerova@ghmp.cz

Restaurátorské oddělení

Kateřina Kořenková
vedoucí
T (+420) 725 867 658
E katerina.korenkova@ghmp.cz

Alice Kačírková
asistentka
T (+420) 725 818 720
E alice.kacirkova@ghmp.cz

Edukační oddělení

Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.
vedoucí oddělení a knihovny, specialistka na přesahy k literatuře, písmu a textu
T (+420) 606 612 987
E lucie.haskovcova@ghmp.cz

Alice Lenská, DiS.
asistentka, koordinátorka lektorských prohlídek
T (+420) 725 811 936
E alice.lenska@ghmp.cz

Mgr. Markéta Slachová Goldová
edukátorka, specialistka na přesahy k fotografii, filmu a divadlu
T (+420) 725 807 025
E marketa.slachova@ghmp.cz

Mgr. Julie Kolářová
hlavní knihovnice
T (+420) 702 296 404
E julie.kolarova@ghmp.cz

Mgr. Jolana Lažová, Ph.D.
edukátorka, specialistka na přesahy k novým médiím
T (+420) 724 311 838
E jolana.lazova@ghmp.cz

EKONOMICKÁ ČINNOST

Ing. Eva Koláčková
náměstkyně
T (+420) 725 123 760
E eva.kolackova@ghmp.cz

Ekonomické oddělení

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Denisa Picková
hlavní účetní
T (+420) 722 077 331
E denisa.pickova@ghmp.cz

Personální oddělení

Týnská 631/8, 110 00 Praha 1

Ivana Marchalová
personalistka
T (+420) 725 859 287
E ivana.marchalova@ghmp.cz

PROVOZNÍ ČINNOST

Miroslav Koláček
provozní náměstek
T (+420) 725 818 722
E miroslav.kolacek@ghmp.cz

Oddělení správy budov

Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

Vladimír Plichta
vedoucí
T (+420) 777 301 946
E vladimir.plichta@ghmp.cz

Jitka Jalovecká
asistentka
T (+420) 773 602 290
E jitka.jalovecka@ghmp.cz

Produkce a servis výstav

Týnská 631/8, 110 00 Praha 1

Diana Brabcová
vedoucí
T (+420) 724 161 077
E diana.brabcova@ghmp.cz

Jana Koubková
asistentka
T (+420) 725 859 280
E jana.koubkova@ghmp.cz

OSTATNÍ

Pronájmy

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Miroslav Koláček
Zámek Troja, Bílkova vila
T (+420) 725 818 722
E miroslav.kolacek@ghmp.cz

Ing. Eva Koláčková
Colloredo-Mansfeldský palác, Dům U Kamenného zvonu
T (+420) 725 123 760
E eva.kolackova@ghmp.cz

Správa webové prezentace

Kateřina Lokvencová
T (+420) 776 371 194
E web@ghmp.cz