Kontakty

Sídlo a fakturační adresa
Galerie hlavního města Prahy
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1
IČO: 00064416
DIČ: CZ00064416

Ředitelka GHMP
PhDr. Magdalena Juříková
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Asistentka ředitelky GHMP / Registrátor
Mgr. Katarína Garčárová
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, 110 00 Praha 1
T (+420) 725 421 792
E katarina.garcarova@ghmp.cz

Sekretariát ředitelky GHMP – Recepce
Kateřina Vysloužilová
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1
T (+420) 607 053 057
E katerina.vyslouzilova@ghmp.cz

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE, PROGRAMŮ A EDIČNÍ ČINNOSTI

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Mgr. Michaela Vrchotová
vedoucí, tisková mluvčí
T (+420) 725 818 721
E michaela.vrchotova@ghmp.cz

Bc. Tereza Markupová, MA
Office Manager
T (+420) 725 867 661
E tereza.markupova@ghmp.cz

Ing. Lucia Horňáková, PhD candidate
PR a Marketing Manager
T (+420) 725 033 193
E lucia.hornakova@ghmp.cz

MgA. Karla Hlaváčková
Marketing Manager, doprovodné programy
T (+420) 778 724 588
E karla.hlavackova@ghmp.cz

Ing. Jana Smrčková
Partnership Manager, Member & Patron Program
T (+420) 778 710 688
E jana.smrckova@ghmp.cz

MgA. Anna Kulíčková
Publishing Activities & Book Fairs Manager
T (+420) 777 456 706
E anna.kulickova@ghmp.cz

Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D.
redakce textů
T (+420) 776 540 370
E ondrej.krochmalny@ghmp.cz

Mgr. et MgA. Pavel Klusák
šéfredaktor časopisu Qartal
E pavel.klusak@ghmp.cz

ODDĚLENÍ SBÍREK

Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1

Mgr. Helena Musilová
vedoucí
T (+420) 606 795 871
E helena.musilova@ghmp.cz

Dana Haltufová
asistentka, výpůjčky, reprodukce
T (+420) 725 447 248
E dana.haltufova@ghmp.cz

PhDr. Olga Malá
kurátorka sbírky plastiky a nábytku
T (+420) 725 867 682
E olga.mala@ghmp.cz

Mgr. Jitka Hlaváčková, Ph.D.
kurátorka sbírky fotografie
T (+420) 603 570 722
E jitka.hlavackova@ghmp.cz

Mgr. Sandra Baborovská, Ph.D.
kurátorka sbírky malby
T (+420) 725 867 659
E sandra.baborovska@ghmp.cz

MgA. Jakub Král
kurátor sbírky kresby a grafiky
T (+420) 607 081 922
E jakub.kral@ghmp.cz

CENTRUM FRANTIŠKA BÍLKA

Mickiewiczova 233/1, 160 00 Praha 6

Ivana Mrázková
T (+420) 728 996 571
E ivana.mrazkova@ghmp.cz

ODDĚLENÍ SPRÁVY VEŘEJNÉ PLASTIKY

Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.
vedoucí
T (+420) 725 421 806
E marie.foltynova@ghmp.cz

Martina Vidnerová
asistentka
T (+420) 776 540 496
E martina.vidnerova@ghmp.cz

Ing. Jana Smolková
PR, marketing, sociální sítě, konzultační činnost programu Umění pro město
T (+420) 773 779 407
E jana.smolkova@ghmp.cz

Anna Gümplová
asistentka programu Umění pro město
T (+420) 608 943 528
E anna.gumplova@ghmp.cz

EDUKAČNÍ ODDĚLENÍ

Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.
vedoucí oddělení a knihovny, specialistka na přesahy k literatuře, písmu a textu
T (+420) 606 612 987
E lucie.haskovcova@ghmp.cz

Alice Lenská, DiS.
asistentka, lektorské prohlídky
T (+420) 725 811 936
E alice.lenska@ghmp.cz

Mgr. Markéta Slachová Goldová
edukátorka, specialistka na přesahy k fotografii, filmu a divadlu
T (+420) 725 807 025
E marketa.slachova@ghmp.cz

Mgr. Veronika Stojanovová
edukátorka, specialistka na přesahy k novým médiím a ekologii
T (+420) 724 311 838
E veronika.stojanovova@ghmp.cz

Eva Hoffmannová
hlavní knihovnice
T (+420) 702 296 404
E eva.hoffmannova@ghmp.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Ing. Eva Koláčková
vedoucí
T (+420) 725 123 760
E eva.kolackova@ghmp.cz

Denisa Picková
hlavní účetní
T (+420) 722 077 331
E denisa.pickova@ghmp.cz

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Týnská 631/8, 110 00 Praha 1

Ivana Marchalová
personalistka
T (+420) 725 859 287
E ivana.marchalova@ghmp.cz

PRODUKCE A SERVIS VÝSTAV

Týnská 631/8, 110 00 Praha 1

Diana Brabcová
vedoucí
T (+420) 724 161 077
E diana.brabcova@ghmp.cz

Jana Koubková
asistentka
T (+420) 725 859 280
E jana.koubkova@ghmp.cz

ODDĚLENÍ OBCHODU, INVESTIC A SPRÁVY BUDOV

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Miroslav Koláček
vedoucí
T (+420) 725 818 722
E miroslav.kolacek@ghmp.cz

Jitka Jalovecká
asistentka
T (+420) 773 602 290
E jitka.jalovecka@ghmp.cz

PRONÁJMY

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Miroslav Koláček
Zámek Troja, Bílkova vila
T (+420) 725 818 722
E miroslav.kolacek@ghmp.cz

Ing. Eva Koláčková
Colloredo-Mansfeldský palác, Dům U Kamenného zvonu
T (+420) 725 123 760
E eva.kolackova@ghmp.cz

RESTAURÁTORSKÉ ODDĚLENÍ

Kateřina Kořenková
vedoucí
T (+420) 725 867 658
E katerina.korenkova@ghmp.cz

Alice Kačírková
asistentka
T (+420) 725 818 720
E alice.kacirkova@ghmp.cz

SPRÁVA WEBOVÉ PREZENTACE

Kateřina Lokvencová
T (+420) 776 371 194
E web@ghmp.cz

IT SPRÁVCE

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Tomáš Roček
T (+420) 607 035 812
E tomas.rocek@ghmp.cz