Edukace

Edukační oddělení koncipuje, organizuje a realizuje pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, GYM, SŠ, VOŠ, VŠ) z celé ČR i pro další skupiny ostatních věkových kategorií, včetně návštěvníků se specifickými potřebami a seniorů, mnoho typů výtvarných vzdělávacích aktivit, a to ve všech objektech a edukačních pracovištích Galerie hlavního města Prahy (edukační centrum, eko-ateliér, čítárna). Prioritou jsou interaktivní prohlídky výstav spojené s následnou výtvarnou reakcí. Vše je maximálně formálně i obsahově provázáno s výstavami i sbírkami.

Významná je také intenzivní spolupráce s vysokými školami. Edukační oddělení také zajišťuje odborné praxe a stáže pro studenty ze středních a vysokých škol. Interní edukátorky jsou členky Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, Asociace výtvarných pedagogů a INSEA (International Society for Education through Art). Zapojují se i do velkých grantových a výzkumných projektů (také mezinárodních) a prezentují své vzdělávací aktivity na konferencích nebo v rámci publikační činnosti.

Edukační oddělení GHMP dále vytváří a nabízí volně ke stažení online edukační listy a úkoly, doplněné o fotografie, ilustrace a videa.