Sobotní výtvarný workshop v rámci akce Otevřené ateliéry / Ateliér Františka Bílka

Bílkova vila

Budova nemá bezbariérový přístup.

V horním patře vily se může nacházet současně maximálně 15 návštěvníků (s výjimkou školních a jiných organizovaných skupin – po předchozí domluvě až 30 osob).
Organizovaným skupinám nad 5 osob doporučujeme předchozí rezervaci na emailové adrese vzdelavani@ghmp.cz.

Vstupné

zdarma v rámci akce Otevřené ateliéry

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během workshopu se budeme inspirovat dílem umělce Františka Bílka (1872–1941) – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta, který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.

Prostřednictvím kresby a koláží uplatníme symboly a přírodní motivy, objevující se v jeho tvorbě v kombinaci s jeho originálním ztvárněním písma s přesahem do výtvarného experimentu. V rámci workshopu se účastníci mj. seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a s expozicí věnovanou dílu tohoto vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce.