Umění ve veřejném prostoru

Umění ve veřejném prostoru ve správě Galerie hlavního města Prahy odráží ve svém celku vývoj pražského sochařství od 11. do 21. století. Od roku 1963 má galerie ve správě soubor veřejných plastik, které jsou ve vlastnictví hlavního města. Galerie o svěřené plastiky systematicky pečuje a zajišťuje jak běžnou údržbu, tak i rozsáhlé restaurátorské zásahy, které obnovují materiálové i výtvarné kvality exponovaných děl.