Filmové večery k výstavě Nové realismy v kině Ponrepo / Otakar Vávra: Panenství (1937)

kino Ponrepo
Bartolomějská 11
Praha 1

Vstupné

120 Kč

vstupenky lze zakoupit v kině nebo v síti GoOut

Související výstavy
Nové realismy

Otakar Vávra: Panenství (1937), projekce s úvodem kurátorky NFA Marie Barešové