Sousoší Sbratření odjíždí do ateliéru k restaurování

Bronzová kopie sousoší Sbratření od Karla Pokorného, která se od roku 1988 nachází ve Vrchlického sadech v Praze, byla v sobotu 6. dubna v ranních hodinách poškozena červenou a hnědou barvou neznámým pachatelem. Sousoší spadá pod správu Galerie hlavního města Prahy a vandalským činem se momentálně zabývá PČR. Vzhledem k rozsahu poškození způsobeného barvou bude nutné odstranit škody chemicky, což pravděpodobně povede k porušení patiny, která bude muset být v úplnosti obnovena. Dílo bude kompletně zrestaurováno a poté vráceno na své původní místo.

Umělecky cenný pomník vyobrazující rudoarmějce a partyzána v objetí byl původně vytvořen mezi lety 1947 a 1950. Sbratření je dynamickou monumentální plastikou a kulturní památkou ČR. Sousoší je připomínkou osvobození a příchodu Rudé armády do České Třebové, kde bylo dílo původně osazeno a je zde k vidění dodnes. Věhlasný autor monumentálních soch Karel Pokorný (1891−1962) byl jedním z posledních Myslbekových žáků, po roce 1945 byl profesorem a později i rektorem na AVU.

Odkaz na fotografie

Karel Pokorný, Sbratření, 1960, Vrchlického sady. Stav bezprostředně po poškození, 6. dubna 2024