Konference / Kámen, město, papír – Res publica

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Organizátor Umění pro město

Vstupné

zdarma

Kapacita míst na konferenci je omezená, proto prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti prostřednictvím formuláře níže.
V případě změny nás, prosím, kontaktujte na agata.hosnova@ghmp.cz

Oddělení správy veřejné plastiky GHMP pořádá konferenci na téma pomníky současnosti a jejich širší kontexty, která se bude konat 22. května 2024 v Domě U Kamenného zvonu a momentálně přijímá přihlášky do open callu.

Deadline 10. dubna 2024.

Témata

Jaký je proces výběru a umisťování pomníků? Jaká je geneze a okolnosti jejich vzniku? Kdo by si pomník zasloužil a ještě ho nemá? A co dělat s pomníky, které ztratily svou původní relevanci? Jací aktéři vstupují do procesů výběru, zhodnocení a umisťování pomníků? Jaká je geneze a okolnosti jejich vzniku? Jaký je v současnosti systém zadávání a umisťování nových pomníků ve veřejném prostoru? Co by se s pomníky mělo stát, pozbydou-li své politické či společenské relevance? Proč si pod pojmem „umění ve veřejném prostoru“ představíme hlavně pomníky? A proč česká společnost pomníky tak zbožňuje?

Registrace je nutná i pro posluchačstvo, účast s příspěvkem je honorovaná.

Program bude zveřejněn na konci dubna.

Formulář slouží k registraci jak pro posluchače*ky, tak i pro ty, kteří*ré se chtějí přihlásit do open callu a svůj příspěvěk přednést na konferenci, pokud budou vybráni. Přihláška nezaručuje automatické přijetí příspěvku.