Workshop v rámci Víkendu otevřených zahrad

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

zdarma v rámci Víkendu otevřených zahrad

Související výstavy
Album zpomalených obrazů

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci Víkendu otevřených zahrad budou v neděli 9. 6. 2024 (od 10 do 19 hodin) v Eko-ateliéru GHMP v oranžerii a zahradě Zámku Troja probíhat výtvarné dílny realizované Edukačním oddělením Galerie hlavního města Prahy. Během nich bude po formální a obsahové stránce výtvarně reflektována aktuální výstava Nejisté situace v interiéru zámku a prostředí zámku i zahrady.

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet tvorbu z modelovací hmoty, prostorovou tvorbu a land art, akustické aktivity, tvorbu objektů z přírodních a textilních materiálů a realizaci experimentálních šperků.

Pro nevidomé, slabozraké i vidoucí návštěvníky budou připraveny i haptické aktivity.