Sobotní výtvarný workshop: Hledání identity a experimentální autoportrét / k výstavě Group Therapy

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Group Therapy

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Smyslem edukačních aktivit pro všechny věkové kategorie je přiblížit návštěvníkům kreativní formou výstavu s názvem Group Therapy, která představuje zahraniční i české umělce z období od devadesátých let až do současnosti. Výstavní projekt ve formě dialogu je tvořen spojením rozsáhlé sbírky východoevropského umění německého Telekomu a výběru děl současného umění ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Zdrojem inspirace pro realizaci edukačních a výtvarných programů se stanou vystavená díla a prostřednictvím přímé interakce s nimi a jejich následné interpretace, konfrontace a diskuze se budeme zabývat konkrétněji jejich formou i obsahovým sdělením. Důležitými tématy jsou demokracie, rovnoprávnost, svoboda, identita, duševní zdraví, individualismus, kolektivismus, historie, paměť, budoucí perspektivy a další. V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních i netradičních technik, postupů a metod z oblasti kresby, malby, fotografie, prostorové tvorby, konceptuální a intermediální tvorby (např. komiks, koláž, fotokoláž, asambláž a mnoho dalších) i širokou škálu experimentálních přístupů, včetně využití nových technologií (digitální kresba, fotomontáž) i audiovizuálních nástrojů. Workshopy jsou zaměřeny na rozvoj vizuální, informační a mediální gramotnosti a podporují kreativní a kritické myšlení.