Nakladatelství

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým krátkodobým výstavním projektům i stálým sbírkám, monografie významných umělců a prostřednictvím publikací prezentuje své výstavní prostory v architektonicky zajímavých budovách. Zpravidla vydává několik publikací ročně, na kterých spolupracuje s předními odborníky a umělci. Ediční plán je sestavován odborným oddělením v návaznosti na výstavní harmonogram, produkční stránku zajišťuje Oddělení komunikace, doprovodných programů a ediční činnosti. Ediční činnost galerie je pravidelně prezentována na knižních veletrzích, v knihkupectvích GHMP a dalších vybraných obchodech.