Bílkova vila

Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910–1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově.

Pražská vila měla podle Bílka vyjadřovat „život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnohé klasy svázány ve snopy – sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny, protože ničeho nenesou.“ Segmentovitý půdorys stavby lze číst jako stopu kosy sklízející obilí. Nápadný je rovněž tvar sloupů připomínajících staroegyptskou chrámovou architekturu. Režná cihla a hrubě opracovaný kámen přibližují dílo přírodě a lidské práci. Nepravidelně členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní a duchovní středisko stavby. Od roku 1963 je Bílkova vila spravována Galerií hlavního města Prahy. V nově otevřené stálé expozici, umístěné ve vile, jsou kromě původního vybavení interiéru prezentována Bílkova díla z jeho vrcholného tvůrčího období.

V červnu 2022 se u příležitosti 150. výročí narození Františka Bílka (1872 – 1941) pro veřejnost znovu otevřela hradčanská Bílkova vila. Cílem nové stálé expozice bylo odstranění rušivých a nepůvodních prvků i citlivější přístup k samotným interiérům. Ty nyní působí více zabydleně a umělcova díla jsou v nich nainstalována s ohledem na svou spirituální podstatu. Na rozdíl od chýnovského domu, kde lze spatřit převážně pozdní umělcovu tvorbu a jeho práce s husitskou tématikou, prezentuje expozice v pražské vile zejména sochařova raná díla nabitá intenzivním mysticismem.

V někdejší prostorné dílně jsou vystaveny exaltované monumentální sochy a figurální kompozice charakteristické organickými formami, výraznými vertikalizujícími siluetami a patetickými gesty. Prostoru dominují tmavě mořené figury Úžasu (1907), Mojžíše (1904) a kolosální návrh pražského Husova pomníku (1901). Nejpůsobivější jsou Bílkovy práce ve dřevě – materiálu, který jeho naturelu nejvíce konvenoval. Pozoruhodná je ovšem také umělcova vlastní grafická a keramická tvorba doplňující sochařská díla rozmístěná v prostorách rodinné jídelny, Bílkovy pracovny a dalších místnostech, v nichž jsou tematicky prezentovány umělcovy počáteční práce, pomníkové návrhy a podobizny. Největší místnost prvního patra domu je věnována pozoruhodnému modelu Žižkova pomníku (1912–1925).

Bílkova vila. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila. Foto Der Architekt, 1912
Bílkova vila. Foto Der Architekt, 1912
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček
Bílkova vila – interiér. Foto Tomáš Souček

Info

Adresa
Bílkova vila
Mickiewiczova 233/1
160 00 Praha 6
Mapa

Budova nemá bezbariérový přístup.

Maximální kapacita budovy je omezena na 15 návštěvníků (s výjimkou školních a jiných organizovaných skupin – po předchozí domluvě až 30 osob). Organizovaným skupinám nad 5 osob doporučujeme předchozí rezervaci na emailové adrese vzdelavani@ghmp.cz.

Otevřeno
út–ne 10–18 h

Dostupnost
tram. č. 2, 12, 18, 20 (Chotkovy sady)

Kontakt
T (+420) 233 323 631 (pokladna)
E ghmp@ghmp.cz

Vstupné

  • 150 Kč plné / dospělí
  • 60 Kč snížené / žáci a studenti 11–26 let, senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
  • 50 Kč snížené / děti 6–10 let
  • 330 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
  • zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P; držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Speciální vstupné a zvláštní slevy