Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch: Pomník Františka Palackého a dílo Stanislava Suchardy

Stanislav Sucharda a Alois Dryák, Pomník Františka Palackého

termín
26. 3. 2019(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
26. 3. 2019
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč

 

kontakt
Tereza Kučerová Zborníková
(lektorka)
+420 774 454 089
tereza.zbor@gmail.com > 
 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

praktické informace >

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Myšlenka postavit pomník k poctě Františka Palackého vznikla již po jeho smrti v roce 1876. Ačkoliv prvotní ambice iniciátorů byla vztyčení pomníku do roku 1898, kdy by zakladatel moderního českého dějepisectví oslavil sto let, protáhlo se dokončení projektu až do roku 1912. Přednáška představí okolnosti vzniku tohoto monumentu. Zabývat se budeme nejen vypsáním veřejné soutěže a představením nejzásadnějších soutěžních návrhů, ale také se pokusíme přiblížit si úlohu architekta Aloise Dryáka. V obecném kontextu pak představíme osobnost a tvorbu Stanislava Suchardy, v níž se zaměříme zejména na stylová východiska, která byla pro tvorbu pomníku klíčová.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 23. 4. 2019 pamětní list.