Troja: Zámek a labyrint

Galerie hlavního města Prahy spravuje Zámek Troja, typově odpovídající římským příměstským vilám, který patří k jedinečným stavbám v České republice. Jeho součástí jsou zahrady a štěpnice; jde o promyšlenou architektonickou a krajinářskou kompozici, zasazenou na břeh Vltavy, tvořící pohledově přímou spojnici s Pražským hradem. Architektem stavby byl Jan Baptista Mathey.

Trojský Zámek využívá GHMP ke kulturním, výstavním a vzdělávacím účelům, spolupracuje s řadou v Trojské kotlině působících subjektů (Botanická zahrada, městské části, Institut plánování a rozvoje, vysoké školy aj.). Zámek nabízí dobrou příležitost pro lokální i mezinárodní dialog odborníků, laiků, ale i pro místní komunitu, zajímající se o výtvarné umění, hudbu, přírodní a humanitní vědy a ekologii.

Programy jsou zaměřeny na jedinečný charakter této barokní památky, ale i na situaci kolem životního prostředí a změn klimatu. Záměrem celého konceptu je rozvíjet tématiku uvědomělé ochrany památek, kulturního (hmotného i nehmotného) dědictví, udržitelnosti ve městě i smysluplného trávení volného času. Tyto aktivity navazují na projekt Bio Troja, který vznikl počátkem roku 2020 jako reakce na situaci životního prostředí a klimatu obecně, koncepce odkazovala na možné formy interakce a sbližování mezi uměním a přírodními vědami na pozadí klimatických změn.