Umění interaktivně pro návštěvníky se specifickými potřebami

V GHMP jsou vítány i skupiny návštěvníků se specifickými potřebami. Organizujeme zde interaktivní prohlídky pro návštěvníky s mentálním a tělesným postižením, aktivity pro návštěvníky s duševní nemocí, haptické aktivity pro nevidomé návštěvníky, akce pro děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů, projekty pro podporu integrace cizinců, aktivity pro komunity a menšiny nebo akce pro děti z konfliktních oblastí. Výtvarné akce jsou vždy adekvátně přizpůsobeny konkrétní skupině.

Edukační oddělení spolupracuje s odborníky z významných institucí. V týmu edukačního oddělení je speciální pedagožka. Interní edukátorky byly vyškoleny sdružením Hapestetika a Tyflocentrum pro práci s návštěvníky se zrakovým postižením a absolvovaly kurz Poradny pro integraci na téma práce s cizinci a menšinami. Aktivity v této oblasti rozvíjí naše oddělení i ve spolupráci s Integračním centrem Praha a Oddělením národnostních menšin a cizinců Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy.

Edukátorky GHMP byly také zapojeny do pracovní skupiny Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR na téma Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění. Výstupem z tohoto výzkumného projektu byla stejnojmenná publikace, zabývající se typologií skupin, terminologií, průzkumem odborné literatury i příkladů dobré praxe v českých galeriích.

Mezi mimořádné a významné akce realizované pro návštěvníky se specifickými potřebami patří například dvě výstavy prací dětí z dětských domovů (ve spolupráci s organizacemi Letní dům a Audabiac), prezentace prací návštěvníků z organizací pro duševně nemocné a mentálně postižené v rámci tříměsíční výstavy s názvem Inside-Outside (jedna z doprovodných výtvarných akcí k výstavě umění art brut), Den dyslexie a především haptická výstava a haptické edukační aktivity k výstavě Jaroslava Horejce (podpořeno grantem Státního fondu kultury) pro návštěvníky se zrakovým postižením, pro které jsou ve stálé nabídce programů i tři prohlídkové okruhy – haptické prohlídky (Zámek Troja, Colloredo-Mansfeldský palác a Bílkova vila).

V eko-ateliéru v Zámku Troja je nainstalována i malá haptická výstava pro nevidomé návštěvníky, sestavená z fragmentů děl ze souboru veřejné plastiky GHMP z různých materiálů.

V souladu se záměrem maximálně eliminovat bariéry a být ke všem návštěvníkům co nejvstřícnější byly dva hlavní výtvarné ateliéry koncipovány a vybudovány jako bezbariérové. Do budoucna plánujeme pokračovat v rozvoji a podpoře aktivit pro tyto skupiny a navázat další spolupráce s organizacemi, ústavy, institucemi a odborníky koncentrujícími se na tyto skupiny.

Fotogalerie z edukačních programů