Eko-ateliér v oranžérii

Eko-ateliér GHMP v oranžérii Zámku Troja slouží návštěvníkům galerie k rozvoji kreativity, k tvůrčí reflexi výtvarného umění a relaxaci v turisticky rušné části Prahy. Ateliér je určen pro děti, všechny typy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, GYM, SŠ, VOŠ, VŠ), rodiny, dospělé, seniory, návštěvníky se specifickými potřebami i pro další skupiny i individuální zájemce. V tomto sezónním kreativním prostoru jsou realizovány edukační programy, které zprostředkovávají a představují výstavy i sbírky GHMP a také barokní umění v souvislosti s historií zámku. Uplatňujeme zde mezioborové přesahy a realizujeme programy se zaměřením na ekologický a environmentální kontext ve vztahu k umění. V návaznosti na to využíváme širokou škálu výtvarných technik, které umožňují přiblížit principy recyklace a využívají přírodní materiál (většinou přímo ze zdejší zahrady). Návštěvníci si tak zde mohou v průběhu roku vyzkoušet například výrobu ručního papíru, práci s keramickou hlínou, textilní tvorbu, voskovou batiku, výrobu objektů z přírodních materiálů, land-art nebo haptické a akustické aktivity.

V průběhu školního roku je ateliér nejvíce využíván školními skupinami, které absolvují edukační program v GHMP v rámci výuky, projektových dnů i školních výletů. Pro rodiny s dětmi, dospělé a seniory i zájemce z řad široké veřejnosti jsou zde připravovány výtvarné workshopy i mimořádné programy v rámci Víkendu otevřených zahrad a Trojského vinobraní.

Po dobu letních prázdnin zde probíhají celodenní Letní výtvarné dílny, které nabízejí možnost smysluplného trávení volného času prostřednictvím vlastní tvorby. Akce zajišťují nejen kvalifikovaní interní edukátoři a externí lektoři s nejrůznějšími specializacemi, ale ke spolupráci jsou příležitostně zváni i samotní umělci v návaznosti na prezentaci jejich tvorby v rámci výstav či jejich zastoupení ve sbírkách GHMP. Realizovány jsou zde odborné praxe a náslechy pro studenty ze středních a vysokých uměleckých škol (pedagogické fakulty českých univerzit, VŠUP a AVU).

Prostor eko-ateliéru o velikosti cca 200 m² s kapacitou 40–60 lidí je tvořen hlavním ateliérem s jednotlivými tvůrčími stanovišti, prostorem určeným k haptickým edukačním aktivitám i pro práci s keramickou hlínou (keramická pec a hrnčířský kruh) a zázemím pro kočárky. Prostor je bezbariérový.

 

Edukační oddělení GHMP ve spolupráci s Integračním centrem Praha a Oddělením národnostních menšin a cizinců nabízí program Letních výtvarných dílen v Eko-ateliéru GHMP i zahraničním návštěvníkům. Zdejší kreativní edukační aktivity s přesahem k ekologii mají velký potenciál pro efektivní integraci cizinců prostřednictvím atraktivních tvůrčích postupů a skrze vlastní tvorbu, založenou na využití přírodního materiálu nebo na principech recyklace.

Zde jsou ke stažení letáky
v češtině
v angličtině
v ukrajinštině
ve vietnamštině
ve španělštině
v ruštině

 

Fotogalerie z edukačních programů