Umění interaktivně pro rodiny

Rodinám s dětmi, ale i všem ostatním zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a návštěvníků se specifickými potřebami, jsou určeny sobotní výtvarné workshopy, které probíhají v různých objektech GHMP a usilují o co nejužší formální i obsahovou provázanost s konkrétní výstavou. Výhodou pro pracující nebo studenty je, že se konají o víkendu. Čas příchodu a odchodu je ve vymezeném čase (13–18 h) individuální. Výtvarný materiál je zajištěn ze strany GHMP. Cena akce je 50 Kč. Tyto workshopy probíhají především přímo v expozicích, ale často i ve výtvarných ateliérech GHMP (edukační centrum, eko-ateliér). Rodiny mohou navštívit také pravidelný středeční výtvarný kroužek v edukačním centru (16–20 h), platí se 1500 Kč 1× za pololetí. GHMP získala za akce, které organizuje pro rodiny s dětmi, cenu Společnost přátelská rodině.

Edukační oddělení GHMP nabízí volně ke stažení online edukační listy a úkoly, doplněné o fotografie, ilustrace a videa. Jsou vhodné nejen pro učitele k podpoře a zpestření distanční formy výuky žáků a studentů, ale i pro rodiny s dětmi, které musí trávit delší čas doma. Mohou ale být volnou inspirací i pro všechny ostatní cílové skupiny a věkové kategorie. Zadání, úkoly a návody lze nejrůzněji modifikovat a variovat (tematicky, obsahově, časově, úrovní náročnosti – možnost přizpůsobit různým věkovým kategoriím). Workshopy jsou realizovatelné doma, s běžně dostupnými materiály a vybavením. Jde o pestrou škálu témat a okruhů: fotografie, veřejná plastika, animovaný film, sochařství a písmo (František Bílek), architektura (téma město), konceptuální umění atd. Východiskem jsou díla ze sbírek, expozice nebo objekty GHMP. Tyto vzdělávací materiály se postupně rozšiřují o soubory s dalším zaměřením. Prelink na Online edukace -metodické materiály pro pedagogy

Součástí nabídky GHMP pro online vzdělávání jsou i dvě metodické příručky z mezinárodního edukačního projektu, které jsou zdrojem inspirace, podnětů, tipů a nápadů na výtvarné úkoly i hry.

Fotogalerie z edukačních programů