Edukační centrum

Edukační centrum GHMP, umístěné v přízemí Colloredo-Mansfeldského paláce, je určeno pro děti, všechny typy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, GYM, SŠ, VOŠ, VŠ), rodiny, dospělé, seniory, návštěvníky se specifickými potřebami i pro další skupiny a individuální zájemce. Podstatou tohoto ateliéru jsou vzdělávací aktivity, které zprostředkovávají a představují výstavy, sbírky i objekty GHMP. Jde o otevřenou a vstřícnou platformu pro interakci a aktivní komunikaci s uměním. Kreativní workshopy pro školy, rodiny s dětmi, dospělé a seniory se týkají témat aktuálních výstav i dalších rozmanitých okruhů – např. animovaný film, užitá grafika, kostýmy a masky, světelný design, nová média a street art. Vybavení ateliéru umožňuje experimentovat s množstvím technik z různých oblastí výtvarného umění (kresba, malba, grafika, fotografie, prostorová, intermediální, akční i konceptuální tvorba apod.), takže prostor funguje jako kreativní výtvarná laboratoř. Akce zajišťují nejen kvalifikovaní interní edukátoři a externí lektoři s nejrůznějšími specializacemi, ke spolupráci jsou příležitostně zváni i samotní umělci, kteří v GHMP vystavují nebo jsou zastoupeni v jejích sbírkách.

Uplatňujeme zde nejrůznější mezioborové přesahy (k fotografii, filmu, divadlu a novým médiím; k literatuře, písmu a textu; k ekologii a environmentu). Rozvíjíme spolupráci s odborníky z institucí z ČR i ze zahraničí. Edukační centrum poskytuje zázemí pro konání odborných akcí (např. ve spolupráci s Komorou edukačních pracovníků Rady galerií ČR, Asociací výtvarných pedagogů, Národním pedagogickým institutem ČR) a uskutečňují se zde odborné praxe a stáže pro studenty středních a vysokých uměleckých škol (pedagogické fakulty českých univerzit, VŠUP a AVU).

Prostor edukačního centra o velikosti cca 180 m² je tvořen hlavním ateliérem (interaktivní zónou) a čítárnou odborné literatury (relaxační „chill-out“ zónou), dále fotografickým ateliérem s temnou komorou, doplněným příruční knihovnou zaměřenou na českou a zahraniční fotografii, film, divadlo i nová média. Dalšími prostory jsou grafická dílna s tiskařským lisem a malířský ateliér. Edukační centrum je bezbariérové. Autorem architektonického konceptu je umělec Tomáš Svoboda.

 

Fotogalerie z edukačních programů

 

Letáky ke stažení
v češtině
v angličtině
v ukrajinštině
ve vietnamštině
ve španělštině
v ruštině