Veřejná plastika interaktivně

Tým interních i externích edukátorů GHMP koncipuje, organizuje a realizuje pro širokou veřejnost mnoho typů edukačních aktivit k souboru veřejné plastiky GHMP: interaktivní prohlídky pro všechny typy škol spojené s následnými výtvarnými workshopy (v nabídce jsou tyto okruhy a témata: Karlův most, Staré Město, Malá Strana, Vyšehrad, Petřín, Zámek Troja, Palachův pomník, malostranské kandelábry, reliéf z Juditina mostu), výtvarné workshopy pro rodiny, dospělé, seniory a návštěvníky se specifickými potřebami, přednášky a komentované procházky z cyklu Příběhy pražských soch a sousoší, dále procházky Vetřelci a volavky s GHMP, speciální haptické prohlídky pro nevidomé návštěvníky spojené s výtvarnými dílnami. Organizujeme také mimořádné workshopy v rámci speciálních akcí – například Zažít město jinak, Open Square apod.

Fotogalerie z edukačních programů