Umění interaktivně pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy

Mnoho typů edukačních aktivit GHMP je určeno všem věkovým kategoriím, tedy i seniorům, kteří tak mohou navštěvovat kurátorské, autorské i lektorské prohlídky, přednášky, procházky a mnoho dalších akcí. Podobně jako školy si mohou také skupiny seniorů objednávat a rezervovat interaktivní prohlídky výstav spojené s případnou následnou výtvarnou akcí, nebo si mohou v případě zájmu domluvit pouze workshop pro svou skupinu.

Stěžejním programem pro dospělé a seniory je cyklus specializovaných výtvarných dílen (Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy). Program je vždy adekvátně přizpůsoben této věkové kategorii, která vítá trpělivý a koncentrovaný přístup i práci v menších skupinách s komorní atmosférou. Okruhy jsou pestré – jde o širokou škálu od klasických výtvarných technik z oblasti kresby, malby, fotografie a grafiky přes prostorové realizace, konceptuální, akční a experimentální tvorbu až po nová média. Cyklus je zaměřen na zprostředkování výstav GHMP a jejich tvůrčí reflexi. Tyto specializované programy jsou určeny nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.

Senioři a jejich doprovod mají možnost navštívit výstavu zdarma a poté se za cenově příznivé vstupné zúčastnit následující interaktivní dílny. Akce probíhají v předem stanovených termínech (až 14× měsíčně) ve dvou výtvarných ateliérech GHMP (edukační centrum a eko-ateliér). Nutná je rezervace na uvedených kontaktech. Senioři také mohou navštívit sami nebo se svými rodinami sobotní výtvarné workshopy, které jsou ideální i pro mezigenerační setkávání.

Pro více informací se obracejte na uvedené kontakty.

Fotogalerie z edukačních programů

Tyto aktivity jsou realizovány za finanční podpory UNHCR (The UN Refugee Agency) a Ministerstva vnitra ČR.