Budovy

Galerie hlavního města Prahy v současnosti spravuje zcela nebo zčásti celkem 7 objektů přístupných veřejnosti. Brzy po svém založení v roce 1963 galerie trvale zpřístupnila významnou kolekci soch, kreseb a grafiky Františka Bílka v Bílkově vile. K ní přibyla roku 1994 stálá expozice umělcových prací otevřená v jeho rodném domě v Chýnově u Tábora. Dalším uměleckohistorickým objektem a zároveň specifickou výstavní prostorou v péči galerie je od roku 1989 barokní Zámek Troja s francouzskou zahradou, štěpnicí a oranžerií, náležející k nejvýznačnějším ukázkám barokní architektury v Čechách. Rozsáhlé výstavní expozice, náročné na prostor, jsou od r. 1988 pořádány v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, od r. 1994 je hostí i výstavní sály v Městské knihovně, které byly pro tento účel původně vybudovány. V roce 2010 získala galerie do své péče barokní Colloredo-Mansfeldský palác, do něhož bude v budoucnosti soustředěna veškerá administrativa, a kromě výstavních prostor zde vznikne také galerijní informační centrum. V témže roce galerie také převzala Dům fotografie.

Zámek Troja. Foto Tomáš Souček
Zámek Troja. Foto Tomáš Souček