Umění interaktivně pro školy

Prioritou edukačního oddělení GHMP je intenzivní spolupráce se školami z celé ČR, příležitostně i ze zahraničí. Pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, GYM, VOŠ, VŠ) i pro ostatní skupiny dětí a mládeže jsou koncipovány, organizovány a realizovány interaktivní prohlídky výstav spojené s následnou výtvarnou akcí, v rámci níž účastníci reagují vlastní tvorbou na výstavu, autora či konkrétní vybrané dílo, buď přímo v expozici, nebo v prostoru některého ze tří hlavních edukačních pracovišť (edukační centrum, eko-ateliér, čítárna).

Podporujeme současné trendy ve vzdělávání – zapojení alternativních a progresivních metod výuky. Galerijní pedagogika v GHMP klade důraz na interdisciplinaritu (propojování výtvarné výchovy s dalšími obory – přesahy k literatuře, písmu a textu; k fotografii, filmu, divadlu a novým médiím; k ekologii a environmentu), interaktivitu (zprostředkování umění přístupnou, srozumitelnou, živou a hravou formou, cestou rozhovorů, diskusí i her, při nichž je kladen důraz na vlastní interpretaci, na individuální úhel pohledu i na rozvoj interaktivní komunikace s dílem) a intermedialitu (propojování různých médií včetně fúze klasických a nových).

Edukační činnost GHMP si za svůj hlavní cíl klade intenzivně a efektivně podněcovat mladé lidi k návštěvám galerií, k přímé komunikaci s uměleckými díly, k pozitivnímu vztahu k umění. Návštěva vzdělávacího programu může zpestřit a obohatit výuku, studenti i učitelé mohou načerpat nové nápady a inspiraci.

Rozvíjena je ale také online edukace. Akce jsou koncipovány na míru konkrétním možnostem školní skupiny (tematicky, obsahově, časově, úrovní náročnosti). Vše je vždy adekvátně přizpůsobeno i skupinám žáků a studentů se specifickými potřebami.

Studenti středních, vyšších a vysokých škol humanitního, uměleckého nebo pedagogického zaměření mohou v GHMP realizovat odborné praxe nebo stáže – této možnosti úspěšně využívá každoročně mnoho středních a vysokých škol (renomované střední umělecké školy, stěžejní české univerzity, studenti z AVU, VŠUP v rámci pedagogického minima apod.). Příležitostně se zde realizují i zahraniční stáže. V minulosti byla uskutečněna reprezentativní výstava V síti dialogů na Staroměstské radnici, kde byly prezentovány výtvarné reflexe výstav – především od žáků a studentů v rámci návštěv školních skupin v GHMP.

Edukační oddělení GHMP nabízí volně ke stažení online edukační listy a úkoly, doplněné o fotografie, ilustrace a videa. Jsou vhodné nejen pro učitele k podpoře a zpestření distanční formy výuky žáků a studentů, ale i pro rodiny s dětmi, které musí trávit delší čas doma. Mohou ale být volnou inspirací i pro všechny ostatní cílové skupiny a věkové kategorie. Zadání, úkoly a návody lze nejrůzněji modifikovat a variovat (tematicky, obsahově, časově, úrovní náročnosti – možnost přizpůsobit různým věkovým kategoriím). Workshopy jsou realizovatelné doma, s běžně dostupnými materiály a vybavením. Jde o pestrou škálu témat a okruhů: fotografie, veřejná plastika, animovaný film, sochařství a písmo (František Bílek), architektura (téma město), konceptuální umění atd. Východiskem jsou díla ze sbírek, expozice nebo objekty GHMP. Tyto vzdělávací materiály se postupně rozšiřují o soubory s dalším zaměřením. Prelink na Online edukace -metodické materiály pro pedagogy

Součástí nabídky GHMP pro online vzdělávání jsou i dvě metodické příručky z mezinárodního edukačního projektu, které jsou zdrojem inspirace, podnětů, tipů a nápadů na výtvarné úkoly i hry.

Nabídka akcí pro školy na 2. pololetí 2023–2024 ke stažení

 

Fotogalerie z edukačních programů