Umění interaktivně pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

Součástí nabídky edukačních aktivit GHMP je cyklus tvořivých dílen určený pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, kteří do galerie přicházejí se svými nejmenšími dětmi. Prostřednictvím výtvarného umění lze velmi pozitivně ovlivňovat rozvoj dětské představivosti, kreativity a smyslové zkušenosti, proto je důležité, aby se s ním děti seznamovaly již od útlého věku.

Cílem a smyslem cyklu je u dětí podnítit pozitivní vztah k návštěvám galerií, seznámit je zábavnou formou s galerijním prostředím. Výtvarné akce vede externí lektorka – specialistka na tuto cílovou skupinu, která poutavou, hravou a srozumitelnou formou, uzpůsobenou věku dětí i potřebám rodičů, přibližuje aktuální výstavy a objekty ve správě GHMP. Během prohlídky vede dialogy a diskuse nad jednotlivými díly, podněcuje rozhovory o umění a kultuře. Součástí programu je také tematická výtvarná dílna, která poskytuje dětem i rodičům příjemnou atmosféru k vlastní tvorbě.

Fotogalerie z edukačních programů