Integrace cizinců

Edukační oddělení kromě stovek stěžejních vzdělávacích programů pro všechny cílové skupiny i věkové kategorie ročně organizuje a realizuje mnoho typů aktivit také pro zahraniční návštěvníky – cizince, národnostní menšiny a komunity i turisty. Jde o výtvarné workshopy, prohlídky výstav, expozic a objektů, procházky po veřejné plastice. Výhodou výtvarného umění je, že se jedná o „univerzální“ a „mezinárodní“ jazyk, který může být díky akcentování vizuality srozumitelný všem, proto jsou výtvarné aktivity ideální pro úspěšnou integraci cizinců. Kromě toho, že galerie zajišťuje překlad materiálů k výstavám do AJ (texty ve výstavách, katalozích, letácích a na webu GHMP, popisky, propagační materiály), realizuje edukační oddělení i prohlídky v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ, UJ a případně další jazyky). Vzdělávací aktivity v rámci integrace cizinců jsou velmi podporovány a oceňovány Oddělením národnostních menšin a cizinců Odboru kultury Magistrátu HMP, se kterým edukační oddělení dlouhodobě spolupracuje. S jeho podporou jsou propagovány mimořádné programy i stálá nabídka. Základní materiály o edukaci byly přeložené do pěti jazyků nejvýznamnějších komunit cizinců v ČR – tzn. do angličtiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, španělštiny a ruštiny – v souladu s materiály MHMP (grafika, obsah) v rámci projektu Praha – metropole všech. Akcentovány jsou také např. Letní výtvarné dílny v Eko-ateliéru GHMP – celodenní výtvarné workshopy během července a srpna, které mají velký potenciál pro efektivní integraci zahraničních návštěvníků. Dalším prostorem pro integraci je spolupráce se zahraničními školami (např. realizace exkurzí, stáží – např. v rámci ERASMUS+, zapojování do mezinárodních evropských výzkumných grantových projektů – např. App Your School apod.). Edukační oddělení spolupracuje s mnoha významnými organizacemi: UNICEF – OSN, Integrační centrum Praha, Sdružení pro integraci a migraci, Poradna pro integraci, Ukrajinsko-evropská perspektiva, InBáze, AMIGA – Agency for Migration & Adaptation, ASHOKA, Migrační konsorcium (15 nevládních organizací pro integraci cizinců – Člověk v tísni, Adra, Charita, Diakonie ad.), Regionální poradní platforma Praha, RefuFest atd. Vzhledem k tomu, že v Praze žije mnoho cizinců, je toto téma pro magistrát důležité a galerie reaguje na tuto poptávku adekvátní pestrou i rozsáhlou nabídkou programů a služeb. Důležité je i poskytování prostorů GHMP mnoha organizacím pro nejrůznější konference, semináře, školení, pracovní skupiny i pro benefiční a charitativní akce pro podporu integrace cizinců. Díky podpoře UNICEF vznikl nový edukační program s názvem Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy, který je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům. Edukátorky GHMP mají již cca 18 let zkušeností s akcemi v rámci integrace cizinců, z toho 9 let s aktivitami pro ukrajinskou komunitu. Zároveň v minulosti absolvovaly školení realizované Poradnou pro integraci, za které získaly certifikáty a které se týkalo práce se zahraničními návštěvníky v muzeích a galeriích. Průběžně prezentují úspěšně realizované aktivity i příklady dobré praxe na mnoha odborných konferencích a seminářích (např. Národní muzeum, Regionální poradní Platforma – Staroměstská radnice, mezinárodní projekt Integrating Cities, UNICEF apod.).

Nejvýznamnější částí agendy v rámci integrace cizinců je aktuálně realizace aktivit a poskytování služeb pro uprchlíky z Ukrajiny.

Edukační aktivity a služby pro ukrajinské občany

Fotogalerie z edukačních programů