Bílkova vila – tematická prohlídka pro školy

Bílkova vila

Budova nemá bezbariérový přístup.

V horním patře vily se může nacházet současně maximálně 15 návštěvníků (s výjimkou školních a jiných organizovaných skupin – po předchozí domluvě až 30 osob).
Organizovaným skupinám nad 5 osob doporučujeme předchozí rezervaci na emailové adrese vzdelavani@ghmp.cz.

zastávka MHD Hradčanská nebo Chotkovy sady
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

prostřednictvím nové stálé expozice Bílkovy vily na Hradčanech představit dílo vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce – sochaře, architekta, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.

V rámci výtvarných reakcí na výstavu budeme zachycovat sochy i jejich detaily, které byly pro Bílka důležité (ruce, oči, výrazy v tvářích, drapérie) – prostřednictvím velkoformátového kreslení křídami, uhlem nebo rudkami na zemi přímo mezi sochami. Výtvarné akce budou případně zaměřeny i na realizaci „živých soch“ (tzn. napodobování monumentálních soch z masivních kusů dřeva živými kompozicemi „vytvořenými“ a „režírovanými“ přímo zúčastněnými návštěvníky). Součástí akce budou i experimentální literárně-jazykové hry s názvy děl Františka Bílka – návštěvníci si mohou zkusit vytvářet variace na názvy artefaktů Bílka, různě je surrealisticky propojovat ve věty a básně atd.

V případě zájmu školy se v rámci prohlídky můžeme zaměřit podrobněji na tematické okruhy:

František Bílek a literatura
František Bílek a veřejná plastika
František Bílek a umělecké směry
František Bílek a architektura