Zámek Troja – tematická prohlídka pro školy

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

zastávka MHD Zoologická zahrada (bus č. 112)

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Přístupnou, srozumitelnou a hravou formou se seznámíme s Trojským zámkem – jedním z nejvýznamnějších barokních zámků v Čechách, který si ve spolupráci se světovými umělci – architekty, sochaři a malíři nechali v 17. stol. postavit Šternberkové. Program začíná v exteriéru seznámením s unikátní architekturou a monumentální sochařskou výzdobou, dále pokračuje prohlídkou interiéru, kde se zaměříme na malířskou freskovou výzdobu sálů a také na aktuální výstavu (zpravidla současného sochařství). Dále se přemístíme do zahrady a seznámíme se s její barokní koncepcí a významnými prvky. Vlastní tvorbou pak budeme reflektovat vybraná témata zhlédnuté expozice.