Umění interaktivně pro dospělé a seniory

Mnoho typů edukačních aktivit GHMP je určeno všem věkovým kategoriím, tedy i seniorům, kteří tak mohou navštěvovat kurátorské, autorské i lektorské prohlídky, přednášky, procházky a mnoho dalších akcí. Podobně jako školy si mohou také skupiny seniorů objednávat a rezervovat interaktivní prohlídky výstav spojené s případnou následnou výtvarnou akcí, nebo si mohou v případě zájmu domluvit pouze workshop pro svou skupinu.

Stěžejním programem pro dospělé a seniory je cyklus specializovaných výtvarných dílen. Program je vždy adekvátně přizpůsoben této věkové kategorii, která vítá trpělivý a koncentrovaný přístup i práci v menších skupinách s komorní atmosférou. Okruhy jsou pestré – jde o širokou škálu od klasických výtvarných technik z oblasti kresby, malby, fotografie a grafiky přes prostorové realizace, konceptuální, akční a experimentální tvorbu až po nová média. Cyklus je zaměřen na zprostředkování výstav GHMP a jejich tvůrčí reflexi.

Senioři mají možnost navštívit výstavu za zvýhodněné vstupné a poté se zúčastnit následující interaktivní dílny. Akce probíhají v předem stanovených termínech (až 10× měsíčně) ve dvou výtvarných ateliérech GHMP (edukační centrum a eko-ateliér). Nutná je rezervace na uvedených kontaktech. Senioři také mohou dorazit sami nebo se svými rodinami na sobotní výtvarné workshopy, které jsou ideální i pro mezigenerační setkávání.

Pro dospělé a seniory je připraven také cyklus populárně-naučných přednášek s názvem Příběhy soch a sousoší – prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky ve správě GHMP v zajímavých kontextech.

Pro více informací se obracejte na uvedené kontakty.

Fotogalerie z edukačních programů