Dům U Kamenného zvonu – tematická prohlídka pro školy

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

zastávka MHD Staroměstská
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

přiblížit jednu z nejvýznamnějších historických budov Staroměstského náměstí – Dům U Kamenného zvonu. V letech 1310–1330 se patrně jednalo o panovnickou rezidenci obývanou královnou Eliškou Přemyslovnou a králem Janem Lucemburským. V průběhu prohlídky si představíme několik uměleckých slohů, které se v průběhu staletí uplatnily ve stavebních přestavbách domu. Ve sklepení a základech budovy se setkáme s nejstarší částí stavby, s románskou architekturou z druhé poloviny 13. století. Popisem fasády, kružbových gotických oken a prohlídkou prostorů kaple, oratoře a sálu se blíže seznámíme s gotickým uměleckým slohem, a to především prostřednictvím žebrové křížové klenby, dekorovaných svorníků, lomených portálů a nástěnných maleb.

Renesanční umění si přiblížíme díky malovanému dřevěnému stropu ve 2. patře a tvarosloví barokního umění budeme moci pozorovat na pavlačích vnitřního dvora. Rekonstrukce celého objektu, probíhající v letech 1975–1988 navrátila domu jeho gotický charakter, podtržený výrazným tvarem dlátové střechy. Během prohlídky seznámíme žáky/studenty se základními aspekty práce restaurátorů historických památek. Prohlídku je možné zakončit workshopem v koncertním sále, kde budeme výtvarnou cestou reagovat na inspirativní detaily zdejší architektury a nástěnných maleb. Program lze propojit i s aktuální výstavou.