Pomník Jana Palacha od Johna Hejduka – tematická prohlídka pro školy

Alšovo nábřeží

zastávka MHD Staroměstská
+ Colloredo-Mansfeldský palác, Edukační centrum

Související výstavy
Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

je přiblížit realizaci objektové instalace – pomníku, který je věnovaný osobnosti Jana Palacha a je umístěn ve veřejném prostoru Palachova náměstí v Praze, tedy na místě, které je přímo spojeno s životem Jana Palacha. Autorem pomníku je americký architekt s českými kořeny John Hejduk (1929–2000). Program začíná přímo u pomníku – u dvou monumentálních objektů s názvem Dům matky a Dům syna, které jsou doplněny pamětní deskou s textem básně Davida Shapiro, která se stala inspirací pro tuto realizaci. S žáky/studenty si nejprve obecně popovídáme o tom, co je to vlastně pomník a proč se umisťuje do veřejného prostoru ulic a náměstí. Zamyslíme se také nad tím, proč může být podoba pomníků různá, od velmi realistického vyjádření až k abstraktnímu pojetí. Během programu se žáci/studenti seznámí s osobností a příběhem Jana Palacha (na adekvátní úrovni náročnosti vždy pro konkrétní věkovou kategorii). Ukážeme si prvotní koncepty autora pomníku – od skici, přes modely až k finální realizaci. Seznámíme se s myšlenkou autora, která se odráží v podobě sochařské instalace – pomníku. Následuje přesun do blízkého ateliéru edukačního centra , kde žáci výtvarně reagují na proběhlou interaktivní prohlídku pomníku. Vžijeme se do situace, kdy je vypsána soutěž na návrh objektu (pomníku, sochy nebo kašny) pro prostor Palachovo náměstí. Žáci si tak vyzkouší roli umělce nebo architekta, který vymýšlí návrh a vytváří skicu (vizualizaci) do fotografie prostoru Palachova náměstí. Následně všechny návrhy rozprostřeme na jedno místo a společně o nich diskutujeme. U žáků/studentů tento program rozvíjí vnímání veřejného prostoru a jeho estetických hodnot, zasazení uměleckých děl do architektury a urbanistického plánu města.