Konference / Galerie vizuálního umění a nové technologie – Pandemie jako příležitost k invenci

online přenos zde

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Online sborník zpracoval Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

Děkujeme dobrovolníkům z řad studentů Katedry arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří nám pomohli s realizací konference:
Anastasia Taran
Kateřina Fialová
Kateřina Janíková
Eva Valešová
Tomáš Kočíš

Kontakt
Ing. Jana Smrčková
PR a Marketing, Member & Patron Program
Adresa pracoviště
GHMP – Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1
T (+420) 778 710 688
E jana.smrckova@ghmp.cz

Ing. Lucie Kropáčová
Organizátorka konference
E intern@ghmp.cz

První čtvrtletí roku 2020 uvrhlo muzea a galerie do nezmapovaného území a předznamenalo začátek nejisté budoucnosti. Vypuknutí pandemie COVID-19 přinutilo muzea a galerie zcela přehodnotit, jakým způsobem naplňovat své poslání a udržet si kontakt se svými návštěvníky. Muzea a galerie po celém světě musela přes noc zavřít své brány a přerušit tak přístup ke svým fyzickým sbírkám a galerijním prostorům. Prakticky jediným prostředkem, jak mohla zůstat „otevřena“, bylo obrátit se k digitalizaci. Tato náhlá změna přiměla muzea a galerie přehodnotit své strategie, řešit důležité otázky a hledat cesty vpřed, které spoléhají spíše na virtuální než na fyzické interakce. Některé instituce využily své digitalizované sbírky, jiné šly cestou úplné inovace a snažily se najít nové přístupy a v této bezprecedentní době si osvojily dosud neprobádané nástroje.

Konference iniciovaná a pořádaná Galerií hlavního města Prahy ve spolupráci s Katedrou arts managementu VŠE v Praze reaguje na tuto situaci a má za cíl představit výběr z dosavadních metod a přístupů k digitálním technologiím, které byly během pandemie v muzejním a galerijním prostředí uplatněny. Konference má také ambici poskytnout vize do budoucna a otevřít diskuzi, jak mohou muzea a galerie digitální technologie implementovat do svého řízení a využít je k vytváření společenských hodnot i po skončení pandemie.

Konference je rozčleněna do třech bloků. V prvním z nich představí své výzkumné projekty Marek Prokůpek z Katedry arts managementu VŠE v Praze a Lucie Kropáčová. Ve druhé části se od výzkumných závěrů program přesouvá ke konkrétním zkušenostem pracovníků z muzejního a galerijního prostředí. Své poznatky zde představí zástupci Národní galerie Praha, Muzea umění Olomouc, Plato Ostrava, GHMP a Slovenské národní galerie. Ve třetí části vystoupí garantka online edukačního projektu Bez Názvu. Nedatováno., Petra Šobáňová a Lukáš Pilka, spoluiniciátor projektu Otevřené sbírky. V závěru konference mají návštěvníci na místě i online možnost klást všem řečníkům dotazy v rámci panelové diskuze moderované Petrem Vizinou.

Konference se uskuteční v pátek 4. března v 9.45 hod v Domě U Kamenného zvonu a bude živě streamována pro širokou veřejnost.

Program

  • 09.45  Mgr. Helena Musilová, šéfkurátorka GHMP, úvodní slovo

První blok

  • 10.05–10.25  Ing. Marek Prokůpek, Ph.D., Katedra arts managementu VŠE v Praze, Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
  • 10.25–10.45  Ing. Lucie Kropáčová, Rozšíření digitálních technologií v galerijní a muzejní prezentaci výtvarného umění jako reakce na pandemii COVID-19

Druhý blok

Třetí blok

 

 

online přenos zde