Sborník / Galerie vizuálního umění a nové technologie – Pandemie jako příležitost k invenci

První čtvrtletí roku 2020 uvrhlo muzea a galerie do nezmapovaného území a předznamenalo začátek nejisté budoucnosti. Vypuknutí pandemie COVID-19 přinutilo muzea a galerie zcela přehodnotit, jakým způsobem naplňovat své poslání a udržet si kontakt se svými návštěvníky. Muzea a galerie po celém světě musela přes noc zavřít své brány a přerušit tak přístup ke svým fyzickým sbírkám a galerijním prostorům. Prakticky jediným prostředkem, jak mohla zůstat „otevřena“, bylo obrátit se k digitalizaci. Tato náhlá změna přiměla muzea a galerie přehodnotit své strategie, řešit důležité otázky a hledat cesty vpřed, které spoléhají spíše na virtuální než na fyzické interakce. Některé instituce využily své digitalizované sbírky, jiné šly cestou úplné inovace, snažily se najít nové přístupy a v této bezprecedentní době si osvojily dosud neprobádané nástroje.

Konference iniciovaná a pořádaná Galerií hlavního města Prahy ve spolupráci s Katedrou arts managementu VŠE v Praze měla za cíl představit výběr z dosavadních metod a přístupů k digitálním technologiím, které byly během pandemie v muzejním a galerijním prostředí uplatněny.

Konference byla rozčleněna do třech bloků. V prvním z nich představili své výzkumné projekty Marek Prokůpek z Katedry arts managementu VŠE v Praze a Lucie Kropáčová. Ve druhé části se od výzkumných závěrů program přesunul ke konkrétním zkušenostem pracovníků z muzejního a galerijního prostředí. Své poznatky zde představili zástupci Národní galerie Praha, Muzea umění Olomouc, Plato Ostrava a GHMP. Ve třetí části vystoupila garantka online edukačního projektu Bez Názvu. Nedatováno., Petra Šobáňová, a Lukáš Pilka, spoluiniciátor projektu Otevřené sbírky. Konferenci završila panelová diskuze všech řečníků moderovaná Petrem Vizinou.

Konference se uskutečnila 4. března 2022 v Domě U Kamenného zvonu a byla živě streamována pro širokou veřejnost.

Partneři konference

Shrnutí konference

obr-12
obr-19
obr-21
obr-24
obr-27
obr-34
obr-52
obr-60
obr-84_1000
obr-96_1000
obr-125_1000
obr-126_1000
obr-130
obr-135
obr-139