Lukáš Pilka

Lukáš Pilka je digitální designér, mediální teoretik věnující se interaktivnímu a komunikačnímu designu, současným technologiím, novým médiím a překryvům těchto oblastí se světem výtvarného umění. V těchto dnech dokončuje svou disertační práci na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve svém výzkumu se věnuje využití počítačových neuronových sítí k automatizované klasifikaci a kvantitativní interpretaci uměleckých děl, zejména klasických maleb, kreseb a grafik ze sbírek středoevropských muzeí. Lukáš Pilka je také vysokoškolským pedagogem, pravidelným přispěvatelem oborových médií jako je Art Antiques, Flash Art nebo Artalk. Je iniciátorem projektu Otevřené sbírky, tvůrcem experimentální aplikace DigitalCurator.art, programátorem, podcasterem, fanouškem starého i nového generativního umění a příležitostným návštěvníkem GHMP.