Lucie Kropáčová

Lucie Kropáčová vystudovala obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze, v jehož rámci uskutečnila také semestrální pobyt na Católica Lisbon School of Business & Economics. Během svého studia se podílela na tvorbě sociálních sítí pro několik kulturních projektů a institucí včetně holešovické Trafo Gallery, kde na pozici Social Media Manager pokračuje od roku 2019 až do současnosti. Od roku 2021 pracuje pro Aukční dům Galerie ART Praha a jako produkční výstav v Galerii ART Concept v budově pražského Mánesu, zaměřené na současné a moderní umění. V rámci výzkumu pro svou diplomovou práci se věnovala tématu rozšíření digitálních technologií v galerijní a muzejní prezentaci výtvarného umění, především pak s užším zaměřením na proměny v jejich využití během pandemie Covid-19. V současnosti zmíněné téma rozpracovává v rámci stáže v Galerii hlavního města Prahy a nadále se zabývá formami nových technologií, jež mohou výstavním institucím přinášet přidanou hodnotu v plnění jejich hlavního poslání.

Konference / Galerie vizuálního umění a nové technologie – Pandemie jako příležitost k invenci