Petra Šobáňová

Petra Šobáňová působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se věnuje zejména didaktice výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogice. Kromě odborných aktivit realizuje rovněž projekty metodické podpory učitelů a edukátorů. Zasloužila se o akreditování studijního programu Muzejní a galerijní pedagogika a jeho aktuální verze Edukace v kultuře. Založila odborný recenzovaný časopis Kultura, umění a výchova a působí jako jeho vedoucí redaktorka. Je autorkou řady monografií a článků, byla řešitelkou nespočtu výzkumných i rozvojových projektů, členkou různých komisí (Ministerstva kultury, Národního akreditačního úřadu) a odborných orgánů (např. vědeckých a oborových rad několika pedagogických fakult nebo redakčních rad odborných časopisů). Od roku 2015 je předsedkyní České sekce INSEA napojené na světovou komunitu výtvarných pedagogů a v této funkci se zasloužila o realizaci mnoha vzdělávacích a odborných akcí. Edituje oborové periodikum Listy České sekce INSEA a je hlavní redaktorkou portálu www.insea.cz. Aktuálně působí jako proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a hlavní redaktorka komunitního pedagogického portálu Učitel21.