Veronika Stojanovová

Veronika Stojanovová je edukátorkou GHMP od ledna 2021. S edukačním oddělením externě spolupracuje od roku 2015 (projekty, propagační materiály). Koncipuje a realizuje vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na všechny typy škol k výstavám ve všech objektech GHMP. Specializuje se na online edukaci, přesahy k novým médiím, ekologii a environmentu. Zajímá se dlouhodobě o smysluplné využívání digitálních technologií v edukaci. Věnuje se také počítačové grafice, střihu a animaci, což vedlo k realizaci edukačních videí pro GHMP. Má přes 7 let praxe jako výtvarná pedagožka na ZUŠ, od r. 2007 působí i jako grafická designérka. Je členkou Komory edukačních pracovníků RG ČR, INSEA (International Society for Education through Art), Asociace výtvarných pedagogů a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání). V rámci mezinárodního projektu App Your School ukázala, že VV svým interdisciplinárním charakterem může zajímavě a přínosně propojit fyziku, environmentální výchovu a digitální nástroje. Vystudovala SŠ propagační grafiky a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze.