Oldřich Bystřický

Oldřich Bystřický působí od roku 2006 v Národní galerii Praha jako lektor a od roku 2009 v roli edukátora. Zprostředkovává umění a architekturu 19.–21. století ve vzdělávacích programech a přednáškách, koncipuje interaktivní studia pro výstavy a expozice, připravuje programy a další edukační materiály ve spolupráci se současnými umělci. Studoval učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Věnuje se volné tvorbě ⁠–⁠ kresbě, malbě, performance či vytváření objektů a instalací. V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky. Od roku 2016 vede Oddělení rozvoje publika (dříve Programové oddělení) Národní galerie Praha.